becoming

the trail of a family becoming

如果真係世界末日…

咁你做乜仲喺度睇埋晒d 甚麼甚麼「求生錦囊」,走去糴米、搶食水,把鬼?

哥哥,講緊「世界末日」呀,要諗都諗「死之後點」,同「今日點過」啦。

我哋蠢成咁,唔好話後日,聽日都唔知過唔過到。

我點睇?我買咗飛聖誕日去教會聚餐,你話我點睇呢,呵?